Tournoi de judo

Tournoi du Marensin au hall des sports.